Categorie: COIN overstappen

Wijzigingen in het COIN porteerproces

Als Wholesale aanbieder informeren wij u graag over van de wet- en regelgeving waar u zich als telecomaanbieder aan dient te houden. Als lid van COIN, de vereniging van telecom-aanbieders in Nederland, is Qupra altijd op de hoogte van de regelgeving omtrent activatie en porteren van (service)nummers. Zo is er per 1 maart een wijziging…
Lees meer

Voldoen de reseller/partners van telecom-resellers aan de wet en regelgeving?

Nee, verre van allemaal. Van het beperkte overzicht van 25 wilsuitingen zijn er 9 ingediend. Uit onderzoek van de 9 ingediende testamenten blijkt dat de overnemende partij (wederverkoper/partner) in slechts 2 gevallen daadwerkelijk ACM-geregistreerd is. En dat dit in 4 gevallen niet kan worden vastgesteld omdat op de wilsuiting en/of SP-code niet staat naar welke…
Lees meer

Is transparantie voor telecom-aanbieders wettelijk geregeld?

Ja, uit artikel 2.1 TW blijkt dat aanbieders van Openbare Telecomdiensten zich moeten registreren bij de ACM. Aangezien de ene reseller/partner van Routit/KPN zich blijkbaar wel een wilsuiting uit haar naam overlegt en zich geregistreerd heeft bij ACM, en de andere niet, is er juist geen “level playing field”. Dit terwijl ook de ACM zelf…
Lees meer

Zijn juiste en goede wilsuitingen belangrijk voor een soepel functionerend overstap systeem?

Ja, COIN en alle Nederlandse telecomaanbieders werken binnen een wettelijk kader van zelfregulerings-afspraken middels een “high trust” principe. Middels de afspraken in COIN verband zijn alle aangesloten Telecomaanbieders gehouden om aan het wettelijk geregelde systeem (4.2 en 4.10 TW) van Nummerbehoud ( het nummer van de abonnee meenemen van en naar een andere aanbieder). Volgens ACM.nl zijn er 2164…
Lees meer

Wat is een wilsuiting voor nummerportering of -overstap?

Een wilsuiting is een digitale of schriftelijke wils-verklaring van een klant om over te stappen van de ene aanbieder naar de andere. Deze wilsverklaring wordt vaak mondeling verkregen en later schriftelijk bevestigd; de wilsuiting. Waar moet een wilsuiting aan voldoen? Uit COIN CHANGE REQUEST NUMMER 1275 versie, geeft onder meer 6 voorwaarden waar de volmacht of wilsuiting…
Lees meer

Wat is een COIN porteer-overeenkomst?

Wanneer er geporteerd wordt in COIN verband ontstaat er een porteer-overeenkomst (versie 8.7). Onder meer is in deze overeenkomst bepaald: De recipiënt staat er voor in dat hij door de portant gemachtigd is om: a. De overeenkomst tussen de portant en donor ter zake van de levering van een telecommunicatiedienst namens de portant op te zeggen, en b. donor die houder is van het Nummer te verzoeken om tot…
Lees meer

Definities en partijen in telecomland

COIN: Vereniging van telecom-aanbieders die het informatie- en communicatiesysteem (of Common Infrastructure Systeem) dat dient voor de uitwisseling van informatie over nummers en dat het netwerk en de databank omvat, beheert. PortingXS:  De partij die namens onder andere RoutIT uit Ede KPN in COIN verzoeken inschiet voor nummerportering, thans eigendom van de voormalig directeur en…
Lees meer