Opleverproces zakelijk glasvezel

Opleverproces zakelijk glasvezel

Doorlooptijd van opdracht tot realisatie van een zakelijke glasvezelverbinding

Dit artikel geeft een beeld van de doorlooptijd van opdracht tot oplevering van een zakelijke glasvezelverbinding. Qupra streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de glasvezelinfrastructuur die in het gebouw aanwezig is. In de meeste gevallen zullen echter graafwerkzaamheden nodig zijn, zelfs als er al een glasvezelverbinding op de faciliteit is. Uiteindelijk kan het 10-20 weken duren voordat de oplevering plaatsvindt. Dat het leveringsproces zo lang duurt, heeft onder meer te maken met het feit dat het proces uit vele deelprocessen bestaat met meerdere onderdelen en betrokken partijen.

Engineeringfase: circa 4 weken

Zodra uw verzoek is bevestigd, verwerken we uw bestelling en bestellen we de glasvezel bij de geselecteerde carrier. Nadat de leverancier de bestelling heeft bevestigd, kan het technisch onderzoek beginnen. Tijdens het technisch onderzoek controleert de glasvezelaanbieder of er voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is voor de aansluiting. Als er extra netwerkcapaciteit nodig gaat dit vaak gepaard met hogere investeringen en langere levertijden. De aangewezen aannemer controleert vervolgens de beschikbaarheid van glasvezel in de lokale infrastructuur. Meestal is het nodig om nieuwe vezel in de grond te brengen. De aannemer bepaalt waar hij gaat graven en regel alle vergunningsaanvragen. De verwachte tijd tot goedkeuring is grotendeels bepalend voor de mogelijke opleverdatum. Deze datum moet nog worden vastgesteld als  de opdrachtnemer een verwachte leverdatum opgeeft. Een vergunningsaanvraag kan immers meer of minder tijd in beslag nemen. Over het algemeen ontvangt u de verwachte levertijd nadat de engineeringsfase is afgerond. Qupra communiceert deze datum via de Wholesale portal en wordt gekoppeld aan uw order.

Vergunningaanvraag: circa 8 weken

In vrijwel alle gevallen waar een nieuwe glasvezelverbinding wordt aangelegd, moet een vergunning worden aangevraagd. De aannemer vraagt in het algemeen toestemming aan de gemeente. U moet de aanvraag binnen 8 weken (in uitzonderlijke gevallen maximaal 12 weken) beoordelen. Pas na goedkeuring kan de aannemer met de werkzaamheden beginnen. Soms is het nodig om speciale vergunningen aan te vragen, bijvoorbeeld bij het graven in de buurt van wegen of wateren. Deze moet vaak worden aangevraagd bij instanties hoger dan de gemeente en vragen dus meer tijd.

Uitvoering: circa 3 weken

Zodra de aannemer groen licht krijgt, kan de planning van de werkzaamheden beginnen. Opgravingen worden over het algemeen een paar weken van tevoren gepland, zodat het werk binnen 2-3 weken na goedkeuring kan beginnen. Uiteraard zijn ook de planning en capaciteit van de aannemer van invloed op de uiteindelijke opleverdatum. Meestal treden de meeste vertragingen op in dit stadium van de oplevering.

Mogelijke vertragingsfactoren zijn:

  • Weersomstandigheden, vooral vorst. Tijdens vorstperiodes is het niet mogelijk om te graven of glas te blazen.
  • Vakantieperiodes, vooral bouwvakanties.
  • Verontreinigde grond. In sommige gevallen moet eerst een bodemonderzoek worden uitgevoerd.
  • Te vermijden obstakels, zoals rivieren, spoorwegen, wegen etc. Complicaties kunnen ontstaan door het blazen van glasvezel onder asfalt.

Oplevering: circa 2 weken

Voordat de glasvezelaanbieder meldt dat de dienst gereed is, zet Qupra deze in op zijn eigen netwerk. Nadat de provider het heeft voltooid, meldt Qupra dat de verbinding gereed is en begint de facturering.

De verwachte leveringsdatum die wordt gecommuniceerd voor de levering van de glasvezelverbinding is niet per definitie de werkelijk leveringsdatum. Tijdens het proces zijn verschillende versnellings- en vertragingsfactoren mogelijk. De verwachte leveringsdatum is dan ook indicatief en niet bindend.