Fair Use Policy (FUP)

 

Fair Use Policy Co-locatie

Bij een gebruik in ons datacenter van een geschat verbruik op basis van KWH of Ampere geldt dat het verbruik over de dag een normaal patroon moet vertonen met een gemiddeld verbruik van ongeveer 50 procent van het gecommitteerde verbruik. Verbruik alleen in de piek-uren of verbruik 24/7 tegen de grenzen van de Ampere is niet toegestaan. Een normaal verbruik kent een golfbeweging over de dag en per week. Wanneer er over-usage geconstateerd wordt, worden er extra Ampere of de volgende staffel voor KWH-verbruik gefactureerd, onverminderd het recht dit met terugwerkende kracht voor die facturatieperiode in te laten gaan. Internet-verkeer wordt gemeten op basis van 95 percentile, waarbij overgebruik gemeten en afgerekend wordt per mbps.