Chat with us, powered by LiveChat

Wat is een COIN porteer-overeenkomst?

Wanneer er geporteerd wordt in COIN verband ontstaat er een porteer-overeenkomst (versie 8.7). Onder meer is in deze overeenkomst bepaald: De recipiënt staat er voor in dat hij door de portant gemachtigd is om: a. De overeenkomst tussen de portant en donor ter zake van de levering van een telecommunicatiedienst namens de portant op te zeggen, en b. donor die houder is van het Nummer te verzoeken om tot…
Lees meer

Definities en partijen in telecomland

COIN: Vereniging van telecom-aanbieders die het informatie- en communicatiesysteem (of Common Infrastructure Systeem) dat dient voor de uitwisseling van informatie over nummers en dat het netwerk en de databank omvat, beheert. PortingXS:  De partij die namens onder andere RoutIT uit Ede KPN in COIN verzoeken inschiet voor nummerportering, thans eigendom van de voormalig directeur en…
Lees meer